BOWLIO

BWYTA

PARTI

CHWARAE

Oriau Agor

Dudd Llun:

Dydd Mawrth:

Dydd Mercher:

Dydd Iau:

Dydd Gwener:

Dydd Sadwrn:

Dydd Sul:

 

10yb - 10yh

10yb - 10yh

10yb - 10yh

10yb - 10yh

10yb - 10yh

10yb - 10yh

10yb -  6yh

Llawer mwy na chanolfan bowlio.

‘Lle mae cael hwyl yn gwneud gwahaniaeth’

Mae Bowlio Xcel yn cynnig rhywbeth llawer mwy na bowlio yn unig. Rydym yn caru tref Caerfyrddin a’i phobl, ac roeddem am greu rhywbeth i helpu’r dref i ffynnu! Y canlyniad yw Prosiect Xcel. Mae’r Ganolfan Bowlio yn ganolog i’r prosiect gan ei fod yn dod a swyddi a buddsoddiad i’r dref, ac hefyd yn cynnig hwyl a lleoliad cymunedol bywiog i bobl ymgynnull. Mae holl elw Bowlio Xcel yn mynd i helpu pobl leol mewn angen, drwy waith ein prosiectau eraill: Banc Bwyd Caerfyrddin, Siop Gymunedol Xcel, a Chelfi Xcel

Am ragor o wybodaeth am Brosiect Xcel, ewch i:

 

Cael Cymdeithasol

Mae Bowlio Xcel yn rhan o Prosiect Xcel.

Selydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

Show More
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Xcel Bowl is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church