BETH AM FWYTA?

Mae ein cegin ar agor trwy’r dydd ac yn cynnig bwyd wedi ei baratoi’n ffres ar gyfer brecwast, cinio canol dydd a min nos. Mae ein prif gogydd wedi creu bwydlen wych gyda rhywbeth at ddant pawb - o brydau bwyd i’r plant, i flasau mwy soffistigedig ein hystod arloesol o ‘furgers’.

 

Fe ddaw ein staff a’ch bwyd a’ch lluniaeth yn syth i’r lôn. Neu cymerwch set yn ein hardal fwyta cyn neu ar ôl chwarae. Gweler isod am ein bwydlenni.

BWYDLEN 

10yn - 8:30yp

GADEWCH I NI FWYTA CACEN!

Cymdeithaswch gyda ffrind dros goffi ‘barista’, a blasiwch un o’n cacennau ffres.

BWYTA

AL FRESCO 

Mae'r haul yn gwenu. Bwyta tu fas Xcel Bowl! 

HUFEN IA CONTI'S

Mae hufen iâ Conti wedi cyrraedd Bowlio Xcel! Beth yw eich hoff flas?

Show More

CYMRYD I FFWRDD

Mae rhai eitemau o fewn y fwydlen ar gael i’w cymryd i ffwrdd rhwng 10yb - 8.30yh bob dydd. 

Casgliad yn unig. 

Mae Bowlio Xcel yn rhan o Prosiect Xcel.

Selydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

Show More
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Xcel Bowl is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church